Szakterületek

Magánszemélyek és vállalkozások részére az alábbi területeken vállaljuk okiratok szerkesztését és ellenjegyzését, állásfoglalás készítését, az ügyfelek peres eljárásban, illetve hatóságok előtti képviseletét:

Családjog
 • házassági szerződés készítése
 • házassági bontóper
 • gyermekelhelyezési és kapcsolattartási perek
 • származási perek (apaság megállapítása, apasági vélelem megdöntése)
 • tartásdíj megállapítása iránti perek
Ingatlanjog
 • adásvételi és használati szerződések
 • ajándékozási szerződések
 • telekalakítási eljárások
 • társasház alapítás
 • birtokvédelmi eljárások
Öröklési jog
 • végrendeletek készítése
 • hagyatéki eljárások
 • tartási és életjáradéki szerződések
Munkajog
 • munkaszerződések készítése
 • közös megegyezés, rendes és rendkívüli felmondás okiratok
 • kártérítési perek
Közigazgatási jog
 • közigazgatási hatóságok előtti képviselet
 • közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata
 • építési – és fennmaradási engedélyek
Társasági jog
 • cégalapítás, átalakulás
 • csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárások

Média és reklámjog
Fogyasztóvédelmi jog (fogyasztóvédelmi referensként)
Kereskedelmi jog, E-kereskedelem
Adatvédelem / GDPR megfelelőség
Szavatosság/ jótállás / termékfelelősség

Versenyjog
Védjegyek lajstromozása / védjegybitorlás
Jövedéki tanácsadás